Jak vydávat dodatky

Nejprve se zaregistrujte a přihlaste do databáze, abyste měli přístup k aktuální podobě dodatků. Dodatky si následně můžete stáhnout ve vybraných jazykových verzích.

Elektronicky, ve formátu PDF

Dodatky, které jste si stáhli z databáze, můžete dát svým absolventům k dispozici ve formátu PDF, například umístěním na webových stránkách školy.

Na začátku každého kalendářního roku (únor-duben) si stáhnete dodatky z databáze s aktuálním školním rokem a na svém webu vyměníte. Stáhněte si souhrnný návod

Příklady umístění dodatků na webech škol:

🏫 Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec

🏫 VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Pokud se pro elektronickou formu vydávání dodatků rozhodnete, prosíme o přidání této informace pro absolventy:

„Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na europass.cz. Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass.” 

 

Přihlášení pro školy


Pro plný přístup do databáze je třeba, aby byla škola zaregistrovaná:

Registrovat školu


Pokud zapomenete heslo, můžete si jej nechat obnovit.

Obnovit heslo

Máte potíže s přihlášením či registrací? Kontaktujte nás na tel. 773 765 000.

Výhody pro SŠ

  • Prezentuje obor vzdělání i Vaši školu.
  • Dodatek objasňuje kvalifikaci.
  • Dodatek využijí absolventi doma i v zahraničí.
  • Může pomoci při náboru nových žáků.
  • Vydávání tohoto dokladu je zcela zdarma.

📄 Náhledy vzorů dodatků jsou volně přístupné zde.
 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské unie a Evropská komise nezodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Zpracování osobních údajů

Nastavit cookies

Národní centrum Europass ČR
tel. 773 765 000
europass@npi.cz
© 2022 NPI ČR