Žádost o vydání Europass – dodatku k osvědčení

Pokud máte zájem o vydání Europass – dodatku k osvědčení, vyplňte prosím online žádost. Dodatek Vám zašleme elektronicky v příloze e-mailu ve formátu PDF.  

Vyplnění žádosti Vám zabere max. 5 minut. Připravte si k ruce Vaše maturitní vysvědčení nebo výuční list.

Online žádost o dodatek

Dodatek od nás obdržíte zdarma v češtině a také v cizím jazyce dle Vašeho výběru (angličtina, němčina, francouzština). 

Doba vydání Europass – dodatku k osvědčení 
Většinu dodatků vydáváme do týdne. Databáze pokrývá 95 % vyučovaných oborů v ČR od konce 70. let, vč. různých forem studia. Pokud je dodatek již zpracován a má také požadované jazykové verze, zašleme Vám ho do týdne. Pokud dodatek v naší databázi není, zajistíme jeho zpracování a překlady. Pak je jeho doba zpracování a vydání delší (1–2 měsíce). O délce vydání Vás budeme informovat e-mailem. 

Vydávání Europass - dodatku k osvědčení
Europass – dodatek k osvědčení vydáváme ve spolupráci se středními školami v ČR. Od roku 2008 dostávají absolventi středních škol již běžně dodatky na konci studia. O dokument však můžete zažádat také individuálně, pokud jste ho od školy neobdrželi nebo jste studovali v době, kdy škola tento dokument ještě nevydávala.

 

Zpracování Europass – dodatku k osvědčení a garance obsahu a jazykových verzí 
Dodatky připravujeme ve spolupráci s odbornými garanty Národního pedagogického institutu České republiky a se zkušenými překladateli. Jsou vystavovány k jednotlivým oborům na základě učebních dokumentů.
Národní pedagogický institut jako kurikulární instituce garantuje obsah těchto dodatků a jejich soulad s platnými standardy (učebními dokumenty) pro jednotlivá období dle příslušné školské legislativy.  

Dodatky popisují obor vzdělání 
Absolventi stejného oboru mají stejný dodatek, který se odlišuje pouze v uvedení příslušné školy, kde obor vystudovali. Dodatky nejsou vystavovány na jméno držitele – doplňují oficiální osvědčení středního vzdělání, bez kterého je dodatek neplatný (vysvědčení o závěrečné zkoušce; výuční list; vysvědčení o maturitní zkoušce).  

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské unie a Evropská komise nezodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Zpracování osobních údajů

Nastavit cookies

Národní centrum Europass ČR
tel. 773 765 000
europass@npi.cz
© 2022 NPI ČR