Databáze dodatků k osvědčení

Databáze umožňuje zájemcům vyplnit online žádost a získat dodatek, středním školám vydávat dodatky svým absolventům.

Výhody dodatku k osvědčení

• Je zdarma ve 4 jazycích.
• Přiložíte ho k životopisu a ukážete své dovednosti.
• Pomůže při hledání práce.

Prohlédněte si dodatky k aktuálním středoškolským oborům vzdělání:

Přihlášení pro školy

Registrovat školu Zapomenuté heslo
Europass – dodatek k osvědčení

Co je Europass  dodatek k osvědčení

  • Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády.
  • Vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
  • Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným vzdělávacím systémem v Evropě.
  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).

 

Aktuality a upozornění

Od 22. 3. 2021 je středním školám zpřístupněna databáze pro stahování dodatků s aktuálním školním rokem 2020/2021. 
 
Dodatky pro absolventy maturitních oborů obsahují nově procentuální hodnocení společné maturitní části odpovídající novele vyhlášky č. 177/2009 Sb

V Nastavení vyplňujte celkový počet absolventů v tomto školním roce, v jakých jazycích dodatky svým absolventům poskytnete (ČJ, AJ, NJ, FJ) a zda dodatek vydáváte elektronicky. 
 
Po vyplnění formuláře „Nastavení pro aktuální školní rok“ máte přístup k dodatkům všech oborů a dodatky ke svým oborům si můžete kdykoliv během roku vyhledat a stáhnout
 
Děkujeme za spolupráci! 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie a programu Erasmus+. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské unie a Evropská komise nezodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Národní centrum Europass ČR
tel. 773 765 000
europass@npi.cz
© 2021 NPI ČR