Kontakt

Kontaktní osoba:
Dagmar Svobodová
E-mail: dagmar.svobodova@npi.cz
Telefon: 773 765 000

europass@npi.cz
www.europass.cz

Národní centrum Europass ČR
Národní pedagogický institut České republiky

Pracoviště Hostivař
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie a programu Erasmus+. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské unie a Evropská komise nezodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Národní centrum Europass ČR
tel. 773 765 000
europass@npi.cz
© 2021 NPI ČR