Co je Europass  dodatek k osvědčení
 
  • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
  • vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy
  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
  • je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině)

Databáze Europass  dodatků k osvědčení umožňuje:
 
  • středním školám vydávat dodatky svým absolventům
  • individuálním žadatelům vyplnit online žádost

Náhledy Europass  dodatků k osvědčení k aktuálně platným oborům jsou k dispozici zde:
 
Vyhledat podle oboru

Europass – dodatek k osvědčení vydáváme ve spolupráci se středními školami v ČR.  O dokument však můžete zažádat také individuálně, pokud jste ho od školy neobdrželi nebo jste studovali v době, kdy škola tento dokument ještě nevydávala. 

Dodatek od nás obdržíte zdarma v češtině a v jednom cizím jazyce dle Vašeho výběru (angličtina, němčina, francouzština).

Zpracování Europass – dodatku k osvědčení  

Dodatky jsou zpracovávány ve spolupráci s odbornými garanty Národního ústavu pro vzdělávání a s překladateli. Jsou vystavovány k jednotlivým oborům na základě učebních dokumentů. Absolventi stejného oboru mají tedy stejný dodatek, který se odlišuje pouze v uvedení příslušné školy, kde byl obor studován. Dodatky nejsou vystavovány na jméno držitele – doplňují oficiální osvědčení středního vzdělání, bez kterého je dodatek neplatný (vysvědčení o závěrečné zkoušce; výuční list; vysvědčení o maturitní zkoušce).

Doba vydání Europass – dodatku k osvědčení  

Doba vydání dodatku závisí na skutečnosti, zda již máme dodatek ke konkrétnímu oboru zpracován a přeložen do požadovaného jazyka. V případě, že dodatek již zpracován máme vč. žádané jazykové verze, zašleme Vám ho do týdne. Pokud dodatek zpracován není, je jeho doba vydání delší (1–2 měsíce).

Žádost o vydání Europass – dodatku k osvědčení  

Pokud máte zájem o vydání Europass – dodatku k osvědčení, vyplňte prosím online žádost. Dodatek Vám bude zaslán elektronicky – v příloze e-mailu ve formátu PDF. Pokud máte zájem také o jeho tištěnou verzi, uveďte tuto informaci v žádosti.
 
Online žádost

Europass  dodatek k osvědčení
je dokument vhodně doplňující osvědčení o středoškolském vzdělání (tj. vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce). 

Národní centrum Europass ČR nabízí školám možnost vydávat tento dokument svým absolventům. Vydávání tohoto dokumentu je zcela zdarma. Databáze obsahuje dodatky k více než 800 středoškolským oborům, a to v různých jazykových verzích (čeština, angličtina, němčina, francouzština). Náhledy vzorů dodatků jsou volně přístupné zde. 

Registrací získá škola plný přístup ke všem dodatkům, které jsou v databázi k dispozici.  Databáze umožňuje automatické zobrazení údajů školy vyplněných při registraci (adresa a status školy) na zadní stranu staženého dodatku. Škola si zároveň může vybrat, zda dodatky bude tisknout na vlastní papír (doporučujeme papír vyšší gramáže tj. 100 g/), nebo si v databázi objedná hlavičkový papír, který je během dubna distribuován do regionů.

Škola také může poskytovat dodatky elektronicky ve formátu pdf například uveřejněním na svých webových stránkách. Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

V případě, že škola nenajde dodatek ke svému oboru (nebo požadovanou jazykovou verzi), může si zažádat prostřednictvím online formuláře v databázi.

Přihlásit Zaregistrovat