Registrace školy

Registrace

  • Pro registraci prosím vyplňte online formulář (jako uživatelské jméno zadejte IČO školy).
  • Na kontaktní e-mail, který uvedete do registračního formuláře, Vám budou odesílány všechny aktuální informace týkající se vydávání dodatků k osvědčení.
  • Název školy a její adresa zadané do registračního formuláře budou automaticky přepisovány na zadní stranu stáhnutých dodatků k osvědčení.
  • Po potvrzení registračních údajů se již standardně přihlašujete přes uživatelské jméno a heslo (které si určíte sami).

Přihlášení

  • Po prvním přihlášení je nutné nejprve v sekci „Nastavení pro aktuální školní rok“ vyplnit celkový počet absolventů, kterým budete chtít dodatek k osvědčení v daném školním roce vydat a v jakých jazycích (AJ, NJ, FJ).
  • Po vyplnění formuláře „Nastavení pro aktuální školní rok“ máte přístup k dodatkům všech oborů a dodatky ke svým oborům si můžete kdykoliv vyhledat a stáhnout (formát PDF).
Zpět na Informace pro Školy

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské unie a Evropská komise nezodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Zpracování osobních údajů

Nastavit cookies

Národní centrum Europass ČR
tel. 773 765 000
europass@npi.cz
© 2022 NPI ČR