Podmínky použití a zpracování osobních údajů

Provozovatelem databáze Europass – dodatků k osvědčení je Národní pedagogický institut ČR se sídlem Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1. Databáze byla pořízena pro Národní centrum Europass ČR. Projekt byl financován z prostředků Evropské komise a státního rozpočtu ČR a jeho výstupy jsou proto volně dostupné a za určitých podmínek také bezplatně použitelné.

V databázi není dovoleno kopírovat data za účelem jakéhokoliv komerčního využití těchto dat, kopírovat loga bez souhlasu za účelem jakéhokoliv užití, kopírovat jakoukoliv část databáze za účelem komerčního užití či kopírovat části databáze systematicky a opakovaně.

Získávat data z databáze a používat je k vlastním komerčním účelům bez souhlasu (licence) pořizovatele bude považováno za zásah do zvláštních práv pořizovatele databáze.

Registrace školy

Registrací školy nám poskytnete údaje o škole (místo, IČO, právní status) a jméno kontaktní osoby a e-mailu na kontaktní osobu. Na tento e-mail vám budeme (v případě projevení zájmu zaškrtnutím pole při registraci/aktualizaci školního roku) posílat zajímavé novinky o Europassu a vzdělávání v Evropě. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat odhlášením se z rozesílky nebo zasláním e-mailu na europass@npi.cz. Registrací samotnou potvrzujete svůj souhlas se zasláním informací o nových službách databáze nebo informací technického typu, které se týkají provozování databáze dodatků, a se zasíláním každoroční informace o zveřejnění aktuálních dodatků jako pokynu k jejich vydávání. Pokud tyto e-maily nebudete chtít dostávat, stačí nám napsat na europass@npi.cz.

Žádatelé o vydání Europass dodatku

Pokud vyplníte a odešlete žádost o dodatek k osvědčení, vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.  Jejich zpracování podléhá zákonu o Ochraně osobních údajů ve znění xxx. Odesláním žádosti souhlasíte s možným zasláním dotazníku k získání zpětné vazby týkající se vaší zkušenosti s procesem žádosti o Europass dodatek k osvědčení a s jeho využitím. Při vyplnění žádosti o dodatek k osvědčení vám na uvedený e-mail v případě projevení zájmu zaškrtnutím pole při registraci/aktualizaci školního roku) budeme posílat zajímavé novinky o Europassu a vzdělávání v Evropě. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat odhlášením se z rozesílky nebo zasláním e-mailu na europass@npi.cz.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské unie a Evropská komise nezodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Zpracování osobních údajů

Národní centrum Europass ČR
tel. 773 765 000
europass@npi.cz
© 2022 NPI ČR