Podmínky použití

Provozovatelem databáze Europass – dodatků k osvědčení je Národní pedagogický institut ČR se sídlem Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1. Databáze byla pořízena pro Národní centrum Europass ČR. Projekt byl financován z prostředků Evropské komise a státního rozpočtu ČR a jeho výstupy jsou proto volně dostupné a za určitých podmínek také bezplatně použitelné.

V databázi není dovoleno kopírovat data za účelem jakéhokoliv komerčního využití těchto dat, kopírovat loga bez souhlasu za účelem jakéhokoliv užití, kopírovat jakoukoliv část databáze za účelem komerčního užití či kopírovat části databáze systematicky a opakovaně.

Získávat data z databáze a používat je k vlastním komerčním účelům bez souhlasu (licence) pořizovatele bude považováno za zásah do zvláštních práv pořizovatele databáze.

Provozovatel databáze může uživatelům databáze (školám i individuálním žadatelům) zaslat emailem dotazník k získání zpětné vazby týkající se zkušenosti uživatelů s prací v databázi a využitím Europass – dodatku k osvědčení.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie a programu Erasmus+. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské unie a Evropská komise nezodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Národní centrum Europass ČR
tel. 773 765 000
europass@npi.cz
© 2021 NPI ČR