Časté dotazy jednotlivců


Kde mohu dodatek použít? 

Dodatky k osvědčení lze využít v České republice i v zahraničí. Největší poptávka je po dodatcích v anglické a německé jazykové verzi. 

 

Proč není na dodatku mé jméno? 

Europass - dodatek k osvědčení se vydává k příslušnému obor vzdělání. Absolventi stejného oboru mají stejný dodatek, který se odlišuje pouze v uvedení příslušné školy, kde byl obor studován. Dodatky nejsou vystavovány na jméno držitele – doplňují oficiální osvědčení středního vzdělání, bez kterého je dodatek neplatný (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce). 

 

Proč není shodné datum na osvědčení i na dodatku? 

Dodatek můžete získat a využít kdykoliv po úspěšném dokončení středního vzdělání. Doba jeho vydání pro jeho využití není rozhodující. Musí se ale shodovat kód oboru, který jste absolvovali, jak na vysvědčení, tak na dodatku.  

 

Proč není na dodatku originální nebo elektronický podpis? 

Originálním dokladem je vždy Vaše platné vysvědčení. Dodatek pouze vysvětluje a doplňuje informace z vysvědčení nebo výučního listu. Garanci správnosti obsahu a jazykové verze dodatků zajišťuje v každé členské zemi EU Národní centrum Europass. Dodatek tak již není nutné dále potvrzovat nebo ověřovat. 

Časté dotazy středních škol


Proč je potřeba každý rok stahovat a uveřejňovat/vydávat dodatky s aktuálním školním rokem?

Na dodatcích každý rok dochází k výměně školního roku a absolventi by neměli mít dodatek s dřívějším rokem vydání, než má jejich absolventské vysvědčení. Dodatky jsou rovněž průběžně aktualizovány a revidovány.


Nejsou dodatky volně poskytnuté ke stažení na webu školy zneužitelné?

Nejsou. Dodatek je doplňujícím dokladem k formálnímu osvědčení (vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce). Bez originálu tohoto osvědčení nelze dodatek předkládat. Viz informace pro školy.

Zapomněl jsem heslo, jak mohu získat nové?

Heslo si nastavíte nově přes funkci „zapomenuté heslo“ pod přihlašovacími údaji. Zadáte kontaktní e-mail, který jste uvedli při registraci do databáze, a na tento e-mail Vám přijde link pro nastavení nového hesla.

 

Odpovědná osoba za vydávání dodatků na naší SŠ se změnila, jak zjistíme přihlašovací údaje?

V případě, že se změnila odpovědná osoba a kontaktní e-mail, neváhejte se na nás obrátit, změníme Vám e-mail v databázi a vy si poté nastavíte své heslo. 

 

Do kdy je nutné přihlásit se do databáze ke stahování dodatků?

Dodatky si můžete stáhnout kdykoliv, přístup do databáze máte po celý rok. Dodatky můžete vydávat elektronicky (stáhnete si je a vyvěsíte například na webové stránky vaší školy) – tuto formu preferujeme před formou tištěnou.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské unie a Evropská komise nezodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Zpracování osobních údajů

Nastavit cookies

Národní centrum Europass ČR
tel. 773 765 000
europass@npi.cz
© 2022 NPI ČR