PODMÍNKY POUŽITÍ


Provozovatelem databáze Europass – dodatků k osvědčení je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 Praha. Databáze byla pořízena v rámci projektu Národní centrum Europass ČR. Projekt byl financován z prostředků Evropské komise a státního rozpočtu ČR a jeho výstupy jsou proto volně dostupné a za určitých podmínek také bezplatně využitelné.

V databázi není dovoleno kopírovat data za účelem jakéhokoliv komerčního využití těchto dat; kopírovat loga bez souhlasu za účelem jakéhokoliv užití; kopírovat jakoukoliv část databáze za účelem komerčního užití či kopírovat části databáze systematicky a opakovaně.

Získávat data z databáze a používat je k vlastním komerčním účelům bez souhlasu (licence) pořizovatele bude považováno za zásah do zvláštních práv pořizovatele databáze.

Provozovatel databáze může uživatelům databáze (školám i individuálním žadatelům) zaslat emailem dotazník k získání zpětné vazby týkající se zkušenosti uživatelů s prací v databázi a využitím Europass – dodatku k osvědčení.
 


Domovská stránka