Seznam oborů

Čeština Angličtina Němčina Francouzština
23-65-H/02 Lodník (denní studium)
23-65-H/03 Strojník silničních strojů (denní studium)
23-66-H/001 Mechanik opravář (denní studium)
23-68-E/001 Technické služby v autoservisu (denní studium)
23-68-E/501 Technické služby v autoservisu (denní studium)
23-68-H/001 Automechanik (denní studium)
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (dálkové studium)
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (dálkové studium, zkrácené)
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (denní studium)
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (denní studium, zkrácené)
23-69-H/001 Puškař (denní studium)
23-69-H/01 Puškař (denní studium)
23-69-L/01 Technik puškař (denní studium)
23-69-L/51 Technik puškař (denní studium)
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (dálkové studium)
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (denní studium)
26-41-L/501 Elektrotechnika (dálkové studium)
26-41-L/501 Elektrotechnika (denní studium)
26-41-L/501 Elektrotechnika (večerní studium)
26-41-L/506 Provozní elektrotechnika (dálkové studium)