Seznam oborů

Čeština Angličtina Němčina Francouzština
79-41-K/404 Gymnázium - přírodovědné předměty (denní studium)
79-41-K/405 Gymnázium - programování (denní studium)
79-41-K/407 Gymnázium - estetickovýchovné předměty (denní studium)
79-41-K/408 Gymnázium - živé jazyky (denní studium)
79-41-K/41 Gymnázium (dálkové studium) - čtyřleté
79-41-K/41 Gymnázium (denní studium)
79-41-K/411 Gymnázium - humanitní předměty (denní studium)
79-41-K/420 Gymnázium - sportovní příprava (denní studium)
79-41-K/601 Gymnázium (denní studium)
79-41-K/604 Gymnázium - přírodovědné předměty (denní studium)
79-41-K/605 Gymnázium – programování (denní studium)
79-41-K/61 Gymnázium (denní studium)
79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce (denní studium)
79-41-K/701 Gymnázium (denní studium)
79-41-K/801 Gymnázium (denní studium)
79-41-K/802 Gymnázium - matematika (denní studium)
79-41-K/804 Gymnázium - přírodovědné předměty (denní studium)
79-41-K/81 Gymnázium (denní studium)
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (denní studium)
82-41-M/001 Užitá malba (denní studium)