Seznam oborů

Čeština Angličtina Němčina Francouzština
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum (denní studium)
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum (dálkové studium)
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum (denní studium)
78-42-M/06 Kombinované lyceum (denní studium)
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá (denní studium)
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (denní studium)
79-41-K/001 Gymnázium (denní studium)
79-41-K/401 Gymnázium (denní studium)
79-41-K/401 Gymnázium (večerní studium)
79-41-K/402 Gymnázium - matematika (denní studium)
79-41-K/404 Gymnázium - přírodovědné předměty (denní studium)
79-41-K/405 Gymnázium - programování (denní studium)
79-41-K/407 Gymnázium - estetickovýchovné předměty (denní studium)
79-41-K/408 Gymnázium - živé jazyky (denní studium)
79-41-K/41 Gymnázium (dálkové studium) - čtyřleté
79-41-K/41 Gymnázium (denní studium)
79-41-K/411 Gymnázium - humanitní předměty (denní studium)
79-41-K/420 Gymnázium - sportovní příprava (denní studium)
79-41-K/601 Gymnázium (denní studium)
79-41-K/604 Gymnázium - přírodovědné předměty (denní studium)