Seznam oborů

Čeština Angličtina Němčina Francouzština
75-41-M/01 Sociální činnost (denní studium)
75-41-M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit (dálkové studium)
75-41-M/012 Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost (denní studium)
75-41-M/013 Výchovná a humanitární činnost - sociálně administrativní činnost (denní studium)
78-41-M/003 Rodinná škola - sociální služby (denní studium)
78-41-M/004 Rodinná škola - ekonomicko-administrativní služby (denní studium)
78-41-M/005 Rodinná škola - veřejnosprávní služby (denní studium)
78-42-M/001 Technické lyceum (denní studium)
78-42-M/002 Ekonomické lyceum (denní studium)
78-42-M/003 Pedagogické lyceum (denní studium)
78-42-M/005 Zdravotnické lyceum (denní studium)
78-42-M/006 Přírodovědné lyceum (denní studium)
78-42-M/01 Technické lyceum (denní studium)
78-42-M/02 Ekonomické lyceum (dálkové studium)
78-42-M/02 Ekonomické lyceum (denní studium)
78-42-M/02 Ekonomické lyceum (večerní studium)
78-42-M/03 Pedagogické lyceum (denní studium)
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum (denní studium)
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum (dálkové studium)
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum (denní studium)