Seznam oborů

Čeština Angličtina Němčina Francouzština
68-42-M/001 Ochrana osob a majetku (denní studium)
68-42-M/002 Veřejnoprávní ochrana (denní studium)
68-42-M/003 Bezpečnostně právní činnost (denní studium)
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (dálkové studium)
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (denní studium)
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (večerní studium)
68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost (dálkové studium)
68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost (denní studium)
68-43-M/002 Diplomatické služby a Public Relations (denní studium)
68-43-M/005 Provoz diplomatických služeb (denní studium)
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (dálkové studium)
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (denní studium)
69-41-L/004 Kosmetička (denní studium)
69-41-L/01 Kosmetické služby (dálkové studium)
69-41-L/01 Kosmetické služby (denní studium)
69-41-L/01 Kosmetické služby (denní studium, zkrácené)
69-41-L/01 Kosmetické služby (večerní studium)
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (dálkové studium)
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (denní studium)
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (večerní studium)