Seznam oborů

Čeština Angličtina Němčina Francouzština
66-53-H/01 Operátor skladování (denní studium, zkrácené)
68-41-M/003 Právní činnost (denní studium)
68-41-M/005 Komerční právo (denní studium)
68-41-M/005 Komerční právo (distanční studium)
68-41-M/006 Právní administrativa (denní studium)
68-42-L/501 Veřejně pořádková činnost (dálkové studium)
68-42-L/503 Veřejnoprávní ochrana (dálkové studium)
68-42-L/51 Bezpečnostní služby (dálkové studium)
68-42-L/51 Bezpečnostní služby (denní studium)
68-42-L/51 Bezpečnostní služby (večerní studium)
68-42-M/001 Ochrana osob a majetku (denní studium)
68-42-M/002 Veřejnoprávní ochrana (denní studium)
68-42-M/003 Bezpečnostně právní činnost (denní studium)
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (dálkové studium)
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (denní studium)
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (večerní studium)
68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost (dálkové studium)
68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost (denní studium)
68-43-M/002 Diplomatické služby a Public Relations (denní studium)
68-43-M/005 Provoz diplomatických služeb (denní studium)