Seznam oborů

Čeština Angličtina Němčina Francouzština
16-01-M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí (denní studium)
16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí (denní studium)
16-01-M/004 Ekologie a ochrana krajiny (denní studium)
16-01-M/005 Ochrana a obnova životního prostředí (denní studium)
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí (dálkové studium)
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí (denní studium)
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí (večerní studium)
16-02-M/001 Průmyslová ekologie (denní studium)
16-02-M/01 Průmyslová ekologie (denní studium)
18-20-M/01 Informační technologie (dálkové studium)