Seznam oborů

Čeština Angličtina Němčina Francouzština
16-01-M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí (denní studium)
16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí (denní studium)
16-01-M/004 Ekologie a ochrana krajiny (denní studium)
16-01-M/005 Ochrana a obnova životního prostředí (denní studium)
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí (dálkové studium)
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí (denní studium)
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí (večerní studium)
16-02-M/001 Průmyslová ekologie (denní studium)
16-02-M/01 Průmyslová ekologie (denní studium)
18-20-M/01 Informační technologie (dálkové studium)
18-20-M/01 Informační technologie (denní studium)
21-41-M/003 Užitá geologie (denní studium)
21-42-M/01 Geotechnika (dálkové studium)
21-42-M/01 Geotechnika (denní studium)
21-42-M/01 Geotechnika (večerní studium)
21-43-L/001 Hutník operátor (denní studium)
21-43-L/01 Hutník operátor - zaměření na technologickou oblast hutního tváření kovů (denní studium)
21-43-L/01 Hutník operátor - zaměření na technologickou oblast výroby kovů (denní studium)
21-43-M/001 Hutnictví (denní studium)
21-43-M/01 Hutnictví (denní studium)